videocam نمایی از کانتینرهای منطقه آزاد از منظر تاکسی اقتصادی
اینفوگرافی هزینه پرسنل شهرداری تهران به تفکیک مناظق و معاونت ها
format_quote توییت ثابتی پیرامون سامانه شفافیت نجفی
videocam مفاسد کارت بازرگانی از زبان ویدئویی تاکسی اقتصادی
format_quote
videocam مشکلات منطقه آزاد و تحلیل تاکسی اقتصادی
format_quote توییت نایب رییس اتاق بازرگانی حول سرک کشیدن به حساب های مردم
mic