دسته چمدون رو پیچ میکنند به عنوان تولید داخل

سردبیر اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷

رفیق هیلاری کلینتون شریک حمیدرضا عارف!

سردبیر اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

حقوق کارمندای شهرداری تهران با کل بودجه وزارت آموزش و پرورش برابره

سردبیر اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

قسمت چهارم

رادیو تاکسی قسمت چهارم

🎵بشنوید:


پسرای فرار مالیاتی و بدتیپ نیان پیج من!مرسی.اه !!


قسمت سوم

رادیو تاکسی قسمت سوم

🎵بشنوید:


۷۰ تا ۸۰ تا منطقه اضافه کن ما رای بیاریم !!


قسمت دوم

رادیو تاکسی قسمت دوم

🎵بشنوید:


از خونه های خالی چی می دونید؟!


قسمت اول

رادیو تاکسی قسمت اول

🎵بشنوید:


من فراری مالیاتی، ۵ میلیارد پول دارم:)